Κτιριακή Θερμογραφία

Η λύση είναι ξεκάθαρη όταν μπορείς να δεις πέρα από το πρόβλημα
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ

Τα κτίριά μας υποφέρουν από προβλήματα υγρασίας, έλλειψη θερμομόνωσης, παλαιωμένα κουφώματα, παθογένειες τοιχοποιίας, ανεξέλεγκτη κυκλοφορία ψυχρού ή θερμού αέρα, μούχλα, υδραυλικά προβλήματα κ.λ.π.

Τα προβλήματα αυτά έρχεται να εντοπίσει η κτιριακή θερμογραφία. Στη συνέχεια, αφού εντοπιστούν με ακρίβεια και σιγουριά, η αποκατάσταση είναι στοχευμένη και πολύ πιο οικονομική.

Στο Κέντρο Δόμησης εκτελούμε θερμογραφικές επιθεωρήσεις με όργανα ακριβείας, για τον εντοπισμό κατασκευαστικών κακοτεχνιών και προβλημάτων σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και στη βιομηχανία.

Ο υψηλής ανάλυσης εξοπλισμός μας υπέρυθρης θερμογραφίας (IR) – θερμοκάμερα FLIR E40bx και καταγραφικά θερμοϋγρασιόμετρα EXTECH – σε συνδιασμό με την τεχνική εκπαίδευσή μας, βοηθούν στον γρήγορο εντοπισμό φθορών που κρύβονται πίσω από την τοιχοποιία.

Παρέχουμε επιτόπιους ελέγχους εντοπισμού ελαττωματικής θερμομόνωσης, διείσδυσης του νερού ή αέρα εντοπίζοντας το ακριβές σημείο του προβλήματος.

Εντοπίζουμε διαρροές σε ταράτσες και προβλήματα υγρασίας και θερμομόνωσης με μη καταστροφική μέθοδο, χρησιμοποιώντας την υπέρυθρη θερμοκάμερα FLIR E40bx ευαισθησίας 0,045 oC και αναλύοντας τα θερμικά δεδομένα.

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Οι Θερμογραφικές επιθεωρήσεις κτιρίων χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες ελέγχων οι οποίοι μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα ή μεμονωμένα.

  • Έλεγχος σημείων εισόδου νερού στην κατασκευή – δημιουργίας μούχλας.
  • Έλεγχος ελαττωματικής ή κατεστραμμένης θερμομόνωσης.
  • Έλεγχος σημείων εισόδου αέρα από κουφώματα και τρύπες σε δομικά στοιχεία και σκεπές.
  • Έλεγχος στεγανοποίησης ταράτσας.

Κάθε ένα από τα παραπάνω φαινόμενα επιδρά διαφορετικά στην κατασκευή και στην υγεία του ανθρώπου και πολλές φορές όταν λειτουργούν συνδυαστικά το αποτέλεσμα είναι πολύ επικίνδυνα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Ο θερμογραφικός έλεγχος διείσδυσης νερού περιλαμβάνει εντοπισμό και αποκατάσταση προβλημάτων διείσδυσης νερού σε παράθυρα και εξωτερικά συστήματα τοιχοποιίας από σοβά, μπετόν ή άλλα δομικά υλικά. Ο έλεγχος επίσης λειτουργεί επιβεβαιωτικά εντοπίζοντας κατά πόσο η εγκατάσταση των κουφωμάτων και των εξωτερικών θερμομονώσεων έχει γίνει σύμφωνα με τους κανόνες σωστής κατασκευής από το συνεργείο που ανέλαβε την τοποθέτηση.

Η διείσδυση νερού στα δομικά υλικά μπορεί να καταστρέψει τις θερμομονωτικές ιδιότητές τους καθώς και την αντοχή τους δημιουργώντας προϋποθέσεις εγκατάστασης μούχλας και παρασίτων.

Μεγάλης διάρκειας έκθεση των δομικών υλικών σε υγρασία μπορεί να προκαλέσει καταστρεπτικές φθορές αν δεν εντοπιστούν σωστά και αποκατασταθούν. Η Υπέρυθρη Θερμογραφία είναι η καλύτερη μέθοδος η οποία δίνει διάγνωση για την είσοδο νερού ή τις διαρροές νερού στα κτίρια. Οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν αποκαλύπτουν με ακρίβεια την έκταση της ζημιάς. Οι υπέρυθρες θερμοκάμερες διακρίνουν τα υγρά από τα στεγνά δομικά υλικά μετρώντας τα θερμικά χαρακτηριστικά των υγρών υλικών και παρέχουν οπτική θερμική απεικόνιση της υγρής περιοχής. Η σωστή διάγνωση είναι πολύτιμη στην περαιτέρω αποκατάσταση της βλάβης. Όταν η υγρασία προσβάλει τα δομικά υλικά, αλλάζει τα θερμικά χαρακτηριστικά τους. Η εξάτμιση της υγρασίας αλλάζει την επιφανειακή θερμοκρασία των δομικών υλικών. Αυτή η θερμοκρασιακή διαφορά είναι που ανιχνεύεται με την υπέρυθρη θερμογράφιση. Η μούχλα είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα που δημιουργούνται σε ένα κτίριο διότι έχει να κάνει με θέματα υγείας.

Το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της δημιουργίας μούχλας είναι ο ακριβής εντοπισμός της πηγής της υγρασίας. Οι υπέρυθρες κάμερες μπορούν να ελέγξουν γρήγορα όλα τα δωμάτια ενός κτιρίου και να εντοπίσουν τις περιοχές δημιουργίας μούχλας οι οποίες δεν φαίνονται με το μάτι ή με άλλα όργανα μέτρησης.

Πολλές φορές δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί το ακριβές σημείο διείσδυσης νερού. Χρειάζεται εμπειρία, γνώση, δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και τον κατάλληλο εξοπλισμό για τον γρήγορο και ακριβή εντοπισμό του σημείου εισροής της υγρασίας με μη καταστροφικές μεθόδους και χωρίς να ταλαιπωρούνται οι ένοικοι. Λανθασμένη διάγνωση οδηγεί σε εργασίες αποκατάστασης που μπορεί να έχουν αρνητικά ή καθόλου αποτελέσματα, ενώ το κόστος τους σε ευρώ και στη ψυχολογία μπορεί να είναι καταστροφικά.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Η εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της κατασκευής. Διαχωρίζει το εξωτερικό από το εσωτερικό περιβάλλον και λειτουργεί ως προστατευτικό κέλυφος για το εσωτερικό περιβάλλον καθώς και ως ρυθμιστικό του εσωτερικού κλίματος (θερμική άνεση). Όλες οι εξωτερικές τοιχοποιίες πρέπει να είναι συμπαγής, καλά σχεδιασμένες, να είναι αεροστεγείς, υδατοστεγανές και θερμομονωμένες. Εάν κάτι από τα παραπάνω απουσιάζει ή δεν έχει σχεδιαστεί σωστά μπορεί να δημιουργήσει μεγάλης έκτασης φθορές στην κατασκευή. Δεν αποτελεί μόνο υποβάθμιση της κατασκευής αλλά και κίνδυνο της υγείας των κατοίκων. Από τα χειρότερα προβλήματα είναι η μούχλα και οι μύκητες που δημιουργούνται από την έλλειψη θερμομόνωσης και την μεγάλη συγκέντρωση υγρασίας στα σπίτια.

Η υπέρυθρη θερμογράφηση (infrared thermography) είναι μη καταστροφική και μη διεισδυτική μέθοδος εντοπισμού κατασκευαστικών ατελειών. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα διαταράξουμε την ηρεμία των κατοίκων κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και δεν προκαλούμε φθορές στο κτίριο.

Η κτιριακή διάγνωση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι μια διαδικασία συλλογής δεδομένων όπου ελέγχουμε την κατάσταση σε ύποπτα σημεία ρηγματώσεων, κακοτεχνιών  και αστοχιών με τη βοήθεια υπέρυθρης θερμοκάμερας και άλλων οργάνων ακριβείας. Η τελική αναφορά που παρέχουμε δίνει την δυνατότητα εντοπισμού των αιτίων των κατασκευαστικών αστοχιών σε ένα κτίριο και υποδεικνύει τη σωστή αποκατάσταση βλαβών.

Η θερμική απεικόνιση είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον εντοπισμό ελαττωμάτων στη θερμομόνωση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΕΡΑ

Είναι πολύ συνηθισμένο να εντοπιστεί είσοδος αέρα δια μέσω του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου, κυρίως από τα κουφώματα και τις εμφανείς ξύλινες σκεπές. Η είσοδος αέρα οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και συμπυκνώσεις υδρατμών μέσα στα δομικά στοιχεία . Η συμπύκνωση υδρατμών έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη αύξηση της σχετικής υγρασίας στο χώρο διαμονής (ειδικά τον χειμώνα), την εμφάνιση μούχλας και μυκήτων στα ψυχρά σημεία και τη διαβίωση σε ένα πολύ ανθυγιεινό περιβάλλον.

Για να ανιχνεύσουμε την είσοδο αέρα με μια υπέρυθρη θερμοκάμερα χρειάζεται θερμοκρασιακή διαφορά και διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης εσωτερικά και εξωτερικά της κατασκευής. Ο αέρας από μόνος του δεν είναι ορατός. Με μια υπέρυθρη θερμοκάμερα ωστόσο, μπορούν να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά μοτίβα που εμφανίζονται όταν κρύος αέρας διέρχεται μέσα από μια σχισμή της κατασκευής.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Η συντήρηση της ταράτσας είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της κατασκευής σε καλή κατάσταση. Πολύ συχνά η αιτία της βλάβης είναι η απουσία της σωστής συντήρησης. Η θερμογραφική επιθεώρηση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη μακροπρόθεσμη διάρκεια ζωής οποιουδήποτε συστήματος οροφής και να αποφύγει το ακριβό κόστος έκτακτης επισκευής ή αποκατάστασης που μπορεί να προκύψει.

Η επιθεώρηση της ταράτσας με υπέρυθρη απεικόνιση λειτουργεί βάση της αρχής ότι τα διάφορα υλικά στην οροφή έχουν διαφορετικές θερμικές μάζες.

Στη διάρκεια της ημέρας ο ήλιος θερμαίνει τη μάζα των υλικών που είναι κατασκευασμένη η οροφή. Μετά τη δύση του ήλιου η οροφή αρχίζει να ψύχεται. Εάν υπάρχει διαρροή και είσοδος νερού στη στεγάνωση, τα υλικά της εσωτερικής πλευράς θα υγρανθούν (μπετόν, τσιμεντοκονία, πολυστερίνες). Τα υγρά υλικά έχουν μεγαλύτερη θερμική μάζα από την υπόλοιπα ξηρά. Οι υγρές περιοχές θα διατηρήσουν την θερμική ενέργεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δίνοντας τη δυνατότητα θερμικής απεικόνισης των κατεστραμμένων περιοχών. Η θερμική απεικόνιση βλέπει αυτά που δεν μπορεί να δει το ανθρώπινο μάτι.

Αφού εκτελέσουμε την θερμογράφιση, παρέχουμε γραπτή έκθεση η οποία περιλαμβάνει θερμογραφικές εικόνες και ψηφιακές φωτογραφίες από τις κατεστραμμένες περιοχές που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Επίσης σημειώνεται κάθε περιοχή για να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη και επισκευάσιμη από τον ειδικευμένο μονωτή που θα αναλάβει την αποκατάσταση του προβλήματος.

Κατεβάστε Δωρεάν τους ενημερωτικούς οδηγούς μας

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΩΞΕΤΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ
7 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ

Θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο; Ρωτήστε μας σήμερα.

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, και να σας προτείνουμε την καταλληλότερη λύση με τα ολοκληρωμένα συστήματα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ στην ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Θάσο, Δράμα), επιλέξτε ΘΕΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Pin It on Pinterest

Share This