Εποξειδική Βαφή Δαπέδου

Σκληρή Βαφή για Μηχανικές και Χημικές Καταπονήσεις

Η εποξειδική βαφή μπορεί να δεχθεί μέτριες μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Αν κατασκευαστεί από έμπειρο συνεργείο και με τα πιο ποιοτικά υλικά, ένα σύστημα θα έχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας ζωής, ώστε να αποπληρώσει ανάλογα και τον επενδυτή. Αφού κατασκευαστεί σωστά το βιομηχανικό δάπεδο, το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μετέπειτα εφαρμογή οποιασδήποτε προστασίας δαπέδου, πρέπει να επιλεγεί το κατάλληλο σύστημα υλικών που να ανταποκρίνεται στην χρήση, καταπόνηση και επιθέσεις που θα δέχεται. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα επιλογών στα υλικά δαπέδου Sikafloor της εταιρίας Sika ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

Pin It on Pinterest

Share This