Πολυουρεθανικά Δάπεδα

Ειδικά για Καταψύκτες και Βιομηχανικούς Χώρους Χαμηλών Θερμοκρασιών

Εκτός των πολύ υψηλών χημικών και μηχανικών αντοχών, τα πολυουρεθανικά συστήματα έχουν συνήθως πλεονέκτημα έναντι των εποξειδικών λόγω αντοχής σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία, και για αυτό και συνήθως προτιμούνται σε χώρους ψυγείων και καταψυκτών ή εκτεθειμένους χώρους αντίστοιχα. Είναι επίσης πιστοποιημένα σύμφωνα με διεθνείς υγειονομικές απαιτήσεις για τρόφιμα, έχουν πολύ υψηλή αντοχή σε τριβή, διαθέτουν ελαστικές ή πλαστικές ιδιότητες κατά περίπτωση, και σε πιο σύνθετα συστήματα δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών.

Pin It on Pinterest

Share This