Σκυροδέτηση με PENETRON ADMIX

Ενισχυτικό πρόσμικτο σκυροδέματος με ανάπτυξη κρυστάλλων

Το νερό (θαλασσινό, υπόγειο, ποτάμιο, λιμναίο, χιόνι, πάγος και υδρατμός) είναι ο πρωταρχικός παράγοντας για την δημιουργία και την καταστροφή του σκυροδέματος – και εμπλέκεται βαθιά σχεδόν σε κάθε μορφή αποσάθρωσης του σκυροδέματος. Η εμπειρία στον τομέα δείχνει ότι, κατά σειρά φθίνουσας σημασίας, οι πρωταρχικές αιτίες της επιδείνωσης είναι η διάβρωση του οπλισμού, η έκθεση σε κύκλους πήξης – τήξης, η αλκαλοπυριτική αντίδραση, και η χημική προσβολή.

Το PENETRON ADMIX® προστίθεται στην σύνθεση του σκυροδέματος την στιγμή της δοσομέτρησης της παρτίδας σε αναλογίες μεταξύ 0,8 – 1% κατά βάρος τσιμέντου (εναλλακτικά το PENETRON ADMIX® μπορεί να προστεθεί στην βαρέλα στο εργοτάξιο πριν την σκυροδέτηση). Τα ενεργά χημικά του PENETRON ADMIX® αντιδρούν με το νερό, το υδροξείδιο του ασβεστίου και το αλουμίνιο καθώς και με άλλα μεταλλικά οξείδια που περιέχονται στο σκυρόδεμα για να σχηματίσουν ένα δίκτυο αδιάλυτων κρυστάλλων. Αυτοί οι κρύσταλλοι σφραγίζουν όλα τα υπάρχοντα τριχοειδή, μικρορωγμές και κενά μέχρι 0,4 mm σε όλη την διάρκεια ζωής του σκυροδέματος.

Το PENETRON ADMIX® θα οδηγήσει σε ένα σκυρόδεμα που «αυτοεπιδιορθώνεται». Σε απουσία υγρασίας τα ενεργά χημικά παραμένουν αδρανή για χρόνια στο σκυρόδεμα. Εάν κάποια στιγμή προκληθούν ρωγμές, τα συστατικά του PENETRON ADMIX® ενεργοποιούνται από οποιαδήποτε διεισδυτική υγρασία. Σαν αποτέλεσμα η χημική αντίδραση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και οι κρύσταλλοι που θα σχηματιστούν πρακτικά θα «αυτοεπιδιορθώσουν» την νέα ρωγμή, σφραγίζοντάς την ολοκληρωτικά.

Σύστημα PENETRON ADMIX για Απόλυτη Προστασία Σκυροδέματος

  • Μόνιμη Στεγανοποίηση
  • Αντιδιαβρωτική Προστασία
  • Βελτίωση Αντοχών
  • Αύξηση Χημικής Καταπόνησης
  • Αντοχή σε Παγετό

Θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο; Ρωτήστε μας σήμερα.

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, και να σας προτείνουμε την καταλληλότερη λύση με τα ολοκληρωμένα συστήματα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ στην ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Θάσο, Δράμα), επιλέξτε ΘΕΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Pin It on Pinterest

Share This