Στερέωση - Συγκόλληση

Εφαρμόζουμε Σύγχρονα Εξελιγμένα Συστήματα Υλικών Τηρώντας Αυστηρά τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Η στερέωση και η συγκόλληση είναι εφαρμογές υψηλής ακρίβειας χωρίς συρρίκνωση και ρηγματώσεις με απαιτήσεις σε πρώιμη ανάπτυξη αντοχών, τελική ανάπτυξη υψηλών αντοχών, εξαιρετικά χαρακτηριστικά ρευστότητας, χωρίς παραμορφώσεις υπό συνεχή εντατική καταπόνηση κλπ. Οι συνήθεις εφαρμογές έχουν ως εξής:

  • Ταχύπηκτες χημικές αγκυρώσεις
  • Ταχύπηκτες πακτώσεις μεταλλικών κατασκευών σε σκυρόδεμα
  • Έγχυτες στερεώσεις με ρητινοκονιάματα
  • Ενέματα αποκατάστασης και πλήρωσης
  • Άκαμπτες συγκολλήσεις
  • Εύκαμπτες συγκολλήσεις

Pin It on Pinterest

Share This