Βιομηχανικά Δάπεδα

Από τις Οικονομικότερες Επιλογές στις Βιομηχανίες για Ευκολία Καθαρισμού και Εργασίας

Το βιομηχανικό δάπεδο θεωρείται από τις απλούστερες κατασκευές της κατηγορίας. Αν όμως λάβουμε υπόψη ότι για την αποτελεσματική και διαχρονική λειτουργία του θα πρέπει να σχεδιαστεί εξαρχής με κριτήρια όπως:

  • Το πάχος που θα πρέπει να έχει βάσει χρήσης, και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε μορφής υγρασίας (ανερχόμενη, στεγανοποιήσεις, αρμοί)
  • Τα χημικά πρόσμικτα ή πρόσθετα που κατά περίπτωση θα χρειαστεί το σκυρόδεμα για να επιτύχει το επίπεδο επιτελεστικότητας που ορίζεται βάσει πια του προτύπου ΕΝ206.
  • Την επίτευξη της αναγκαίας εργασιμότητας χωρίς υποχωρήσεις ποιότητας με απομίξεις και χαμηλές αντοχές.
  • Την επίτευξη πολύ υψηλών αντοχών χωρίς βαθιές ρηγματώσεις ή ρηγματώσεις πλαστικής συρρίκνωσης (επιφανειακές).
  • Τις παραμετροποιήσεις που μπορεί να χρειαστεί ένα βιομηχανικό δάπεδο από το σχεδιασμό του ακόμα, με γνώμονα τις απαιτήσεις του ρητινούχου συστήματος προστασίας που θα εφαρμοστεί αργότερα.

Καταλαβαίνουμε πόση μελέτη χρειάζεται κάθε δάπεδο από κάποιον εξειδικευμένο μηχανικό πριν προχωρήσουμε στην κατασκευή του βάσει του τι προτείνει ο φίλος, ο μάστορας, ο εργολάβος, και οποιοσδήποτε δεν ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο με επαγγελματική ευλάβεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα για εσάς κάνοντας κλικ εδώ.

Pin It on Pinterest

Share This