Σκυροδέτηση

Υπερευστοποιητές, Επιβραδυντές, Επιταχυντές, Στεγανοποιητικά, Αερακτικά για την Βελτίωση της Ποιότητας Σκυροδέματος Σύμφωνα με τις Ανάγκες του Έργου

Το νερό είναι μεν απαραίτητο στο σκυρόδεμα ( μπετόν ) για τη συνοχή και την ενυδάτωση του τσιμέντου, αλλά υπερβολική ποσότητα νερού προκαλεί πολλά προβλήματα στη σκληρυμένη μάζα σκυροδέματος. Τα προϊόντα της Sika αναπτύχθηκαν για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό, μειώνοντας την ποσότητα του περιεχόμενου νερού διατηρώντας ή βελτιώνοντας παράλληλα τη συνεκτικότητα του σκυροδέματος (εργάσιμο).

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ / ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Η ανάγκη ελέγχου της περιεχόμενης ποσότητας του νερού στο σκυρόδεμα ( μπετό ) είναι επιβεβλημένη λόγω των αρνητικών επιπτώσεων του, τόσο στη νωπή όσο και στη σκληρυμένη φάση. Τα βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι υπερρευστοποιητές είναι υψηλή ρευστότητα σκυροδέματος με αποτέλεσμα ευκολότερο χειρισμό των μιγμάτων λόγω καλύτερης εργασιμότητας, ευκολία σκυροδέτησης, μεγάλη δυνατότητα μείωσης νερού, υψηλότερη τελική αντοχή, διατήρηση του εργάσιμου και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε παγοπληξία και περιβαλλοντικές επιδράσεις εν γένει ( Sika Viscocrete ).

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΕΣ / ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ως επιβραδυντές χαρακτηρίζονται τα πρόσμικτα που παρατείνουν το χρόνο πήξης, επιβραδύνοντας την ταχύτητα ενυδάτωσης του τσιμέντου. Αντίστροφα λειτουργούν οι επιταχυντές. Η ενυδάτωση είναι η χημική αντίδραση του τσιμέντου με το νερό, η οποία ξεκινά μόλις τα δύο συστατικά έρθουν σε επαφή. Οι επιβραδυντές χρησιμοποιούνται κυρίως τη θερινή περίοδο, στα παρασκευαστήρια σκυροδέματος, σε σκυροδετήση σε υψηλές θερμοκρασίες, σε περιπτώσεις όπου η απόσταση από το παρασκευαστήριο μέχρι το έργο είναι μεγάλη, καθώς και όπου χρειάζεται η αποφυγή αρμών διακοπής.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Σε κάθε περίπτωση όμως, η πολύ βασική ανάγκη που πρέπει να καλύπτεται στην κατασκευή μας είναι η παραγωγή στεγανού σκυροδέματος, χωρίς εμφάνιση τριχοειδών. Η διέλευση του νερού μέσα από το σκυρόδεμα γίνεται είτε μέσα από αυτά τα τριχοειδή κενά (μικροπορώδες), είτε από τις μακροσκοπικές κοιλότητες που οφείλονται στην κακή συμπύκνωση του σκυροδέματος (φωλιές, κενά). Η Sika διαθέτει πρόσμικτα που συντελούν στη μείωση του μικροπορώδους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα στεγανοποιητικά μάζας ( Plastocrete N ).

Θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο; Ρωτήστε μας σήμερα.

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, και να σας προτείνουμε την καταλληλότερη λύση με τα ολοκληρωμένα συστήματα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ στην ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Θάσο, Δράμα), επιλέξτε ΘΕΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Pin It on Pinterest

Share This