Στεγανοποίηση Υπογείου

Απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις η αντιμετώπιση νερού στο υπόγειο...

Κατά την διάρκεια μιας καινούριας κατασκευής έχουμε πολλές δυνατότητες και ανάλογα με το νερό που περιμένουμε να ανεβάσει ο υδροφόρος ορίζοντας, να επιλέξουμε το σύστημα στεγανοποίησης του υπογείου. Η επιλογή έχει να κάνει και με την χρήση που θέλουμε να έχουμε για το υπόγειο. Άλλο σύστημα εφαρμόζουμε εάν προορίζεται για κατοικήσιμος χώρος και άλλη για αποθήκη ή Parking.

Η μεγαλύτερη δυσκολία στην αντιμετώπιση αστοχίας στεγανοποίησης ενός υπογείου είναι η έλλειψη δυνατότητας να δουλέψουμε εξωτερικά του κτιρίου. Είναι πολύ δύσκολο να σκάψουμε περιμετρικά το κτίριο για να κάνουμε την τέλεια στεγ’ανωση υπογείου.

Η υπόγεια κατασκευή στεγανοποιείται με τρεις διαφορετικές τεχνικές.

1.Εξωτερική στεγανοποίηση όπου η διείσδυση του νερού σταματά στην εξωτερική επιφάνεια του νερού με SikaWaterbars και μεμβράνες Sikaplan G – PVC , επαλειφόμενα τσιμεντοειδή και πολυουρεθανικά υλικά ( Hyperdesmo PB – 2K System , Sikalastic 1K, Sikadur 31 ).

2. Εγκιβωτισμένη (ενσωματωμένη) στεγανοποίηση όπου η διείσδυση του νερού σταματά εντός της μάζας του σκυροδέματος με Sika Waterbars και υδροδιογκούμενο κορδόνι ( Sikaswell P , Sikaswell S – 2 ).

3. Εσωτερική στεγανοποίηση όπου το νερό σταματά στην εσωτερική επιφάνεια της κατασκευής με επαλειφόμενα τσιμεντοειδή υλικά, εύκαμπτη ταινία στεγανοποίησης και εποξειδική ρητίνη ( Sikalastic 1K , Sikadur 31 , Sikadur Combiflex ).

Pin It on Pinterest

Share This