Κατασκευάστηκα με Aquasmart Therno. Ένα υδατοδιαλυτό, αλειφατικό επίχρισμα, πολυουρεθανικής βάσηςς, για θερμομόνωση, υγρομόνωση και αντιρηγματική προστασία των εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιϊας.

Είναι μοναδικό θερμομονωτικό προϊόν, σχεδιασμένο για να μειώνει την ανεπιθύμητη καλοκαιρινή θερμότητα αλλά και να εμποδίζει την απώλειά της κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι θερμομονωτικές του ιδιότητες οφείλονται στη χημική δομή του προϊόντος που είναι κλειστής κυψέλης.

Εάν έχετε προβλήματα υγρασίας, θερμομόνωσης, ρηγματώσεων στην εξωτερική τοιχοποιϊα,  και θέλετε να σας βοηθήσουμε επικοινωνήστε πατώντας το παρακάτω κουπί.

Pin It on Pinterest

Share This