Υγρασία μέσα στο σπίτι; Τι πρέπει να κάνεις…

Υγρασία μέσα στο σπίτι; Τι πρέπει να κάνεις…

Ένας βασικός λόγος που ενδεχομένως έχετε πρόβλημα είναι η έλλειψη ή αστοχία στεγανοποίησης της ταράτσας σας. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα που μπορούν να λειτουργούν συνδυαστικά, όπως στις τοιχοποιίες, στα μπαλκόνια, στα σοβατεπιά, στα υπόγεια, έλλειψη θερμομόνωσης,...
Εποξειδικό Δάπεδο Υψηλών Χημικών Απαιτήσεων στην Κομοτηνή

Εποξειδικό Δάπεδο Υψηλών Χημικών Απαιτήσεων στην Κομοτηνή

Το συγκεκριμένο δάπεδο στη ποτοποιία Θράκης δέχεται χημική επιβάρυνση από αλκοόλη 98%. Εκτός από την υψηλή χημική και μηχανική απαίτηση σε αντοχή, τον εύκολο καθαρισμό και την κάλυψη των υγειονομικών απαιτήσεων, υπήρχε και χρωματική επιλογή για την κάλυψη της...
Υγρομόνωση Υδατόπυργου στα Μάγγανα Ξάνθης

Υγρομόνωση Υδατόπυργου στα Μάγγανα Ξάνθης

Η στεγανοποίηση έγινε με το σύστημα Hyperdesmo 2K-W το οποίο είναι πιστοποιημένο για πόσιμο νερό. η κλειστή μοριακή δομή του αποτρέπει την δημιουργία επικαθήσεων πάνω στην μάζα του με αποτέλεσμα, εκτός από την απόλυτη στεγανοποίηση, να χρειάζεται ελάχιστη εργασία...
Στεγάνωση με Hyperdesmo στο Restaurant Ξανθίππη στην Ξάνθη

Στεγάνωση με Hyperdesmo στο Restaurant Ξανθίππη στην Ξάνθη

Η εφαρμογή έγινε πάνω σε ακρυλική επίστρωση που αστόχησε. Το αστάρι που επιλέχθηκε ήταν το Aquadur το οποίο σταθεροποιεί και απομονώνει το υπόστρωμα. Ο ψεκασμός έγινε με μηχάνημα airless όπου κατασκευάσαμε μια ομοιόμορφη επιφάνεια, άριστη για να συνεχίσουμε την...
Βιομηχανικό Δάπεδο σε Θερμοκήπια στο Εράσμιο Ξάνθης.

Βιομηχανικό Δάπεδο σε Θερμοκήπια στο Εράσμιο Ξάνθης.

Κατασκευή 4.000 τετραγωνικών μέτρων βιομηχανικού δαπέδου με απαιτήσεις και ανοχή σε επιπεδότητα μικρότερη του 0,5 %, λόγω της λειτουργίας των μηχανημάτων περισυλλογής των κηπευτικών. Τα αυτόματα συστήματα λειτουργίας του θερμοκηπίου απαιτούσαν επιπεδότητα και αντοχές...

Pin It on Pinterest