Η πυλωτή που επισκευάστηκε βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή της Αρωγής Ροδόπης. Υπήρχε ισχυρή προσβολή του σκυροδέματος από χλωριώντα. Χρησιμοποιήθηκε το ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας της εταιρίας Sika με διεισδυτικά οργανικά αντιδιαβρωτικά υλικά, επισκευαστικά σκυροδέματος και βαφές προστασίας έναντι επιθέσεων από χημικά.

Pin It on Pinterest

Share This