Στην περιοχή μας για πολλά χρόνια είχε επικρατήσει η στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτόπανα. Τώρα πλέον υπάρχουν πιο σύγχρονα και μεγαλύτερης διάρκειας ζωής υλικά στεγανοποίησης που με ασφάλεια μπορούν να μας εξασφαλίσουν την λειτουργία της μόνωσης εγγυημένα για πολλά χρόνια.

Η μέθοδος των ασφαλτόπανων εφαρμόζεται με ασφαλτικές μεμβράνες σε ρολά, τα οποία συγκολλούνται θερμικά με φλόγιστρο. Υπάρχουν πολλές ποιότητες ασφαλτόπανων που έχουν να κάνουν με την ποιότητα της ασφαλτικής μάζας που συγκολλήται, με την αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες, με το πάχος και το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο υλικού, με την ελαστικότητα του υλικού, με την επικάλυψη του υλικού…κλπ.

Δυστυχώς η συνήθεις πρακτική της μείωσης του κόστους κατασκευής στεγανοποίησης και η επιλογή οικονομικών, μικρής αντοχής ασφαλτόπανων, έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στις ταράτσες.

Το πρόβλημα εντείνεται όταν το συνεργείο εφαρμογής δεν είναι άρτια εκπαιδευμένο. Η συγκόλληση ασφαλτόπανων είναι ιδιαίτερα τεχνική εργασία και απαιτεί γνώσεις και προσήλωση κατά την εφαρμογή.

Υπάρχουν δύο επιλογές για την αντιμετώπιση της αστοχίας της στεγανοποίησης.

  • Η σωστή επιλογή είναι να ξηλωθεί το υπάρχων παλαιωμένο ασφαλτόπανο και να γίνει εκ νέου μια καινούρια στεγανοποίηση  με Hyperdesmo. Το κόστος είναι λίγο μεγαλύτερο διότι υπάρχει κόστος αποξήλωσης και απομάκρυνσης του ασφαλτόπανου και κόστος επισκευών, επιπέδωσης και λείανσης που μπορεί να απαιτείται πριν τη κατασκευή της νέας στεγανοποίησης.
  • Η δεύτερη επιλογή η οποία είναι και οικονομικότερη είναι να γίνει επισκευή ή στεγανοποίηση με Hyperdesmo πάνω στο ασφαλτόπανο. Αυτή η μέθοδος μπορεί να έχει επιτυχία υπό προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την παλαιότητα και την κατάσταση του ασφαλτόπανου.

Εάν έχετε προβλήματα στην ταράτσα σας είτε έχετε κάνει στεγανοποίηση είτε όχι, και θέλετε να σας βοηθήσουμε επικοινωνήστε πατώντας το παρακάτω κουπί.

 

Pin It on Pinterest

Share This