Η αλλαγή χρήσης και επέκταση εργοστασίου προδιέγραφε την αδιατάραχτη κοπή οροφής σκυροδέματος για την τοποθέτηση αεραγωγών απαγωγής αερίων παραπροϊόντων παραγωγής.

Στη συνέχεια έγινε σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής, δομητική ενίσχυση με εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα Sika CarboDur.

 

Pin It on Pinterest

Share This