Ο οδηγός αυτός θα σας βοηθήσει να επιλέξετε σωστά, το συνεργείο εφαρμογής που θα αναλάβει να κάνει εργασίες επισκευών στο σπίτι σας. Φτάνοντας στο τέλος του οδηγού θα πρέπει να είστε σε θέση να επιλέξετε ένα τίμιο, αξιόπιστο, ποιοτικό και οικονομικό συνεργείο εφαρμογής.
Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να φτιάξουν νέες κατασκευές στο σπίτι τους ή να επισκευάσουν τις ήδη υπάρχουσες.
Στόχος μας είναι, επιλέγοντας ένα συνεργείο εφαρμογής, όλη η διάρκεια κατασκευής αλλά και η περίοδος εγγύησης, να είναι απροβλημάτιστη, κατανοητή και ευχάριστη. Δεν παίζει ρόλο μόνο το τελικό αποτέλεσμα αλλά και στο σύνολό της, όλη η εμπειρία της κατασκευής.
Η σωστή επιλογή συνεργείου εφαρμογής θα σας γλυτώσει από την εκμετάλλευση του “μάστορα” και θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε σωστά το κατασκευαστικό αντικείμενο που ενδεχομένως σας απασχολεί.

Θυμηθείτε: Δεν παίρνουμε πάντα αυτό που πληρώνουμε…

Ενδεικτικά τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τι είναι αυτός ο οδηγός ……………………………………………………………………..3
Ερωτήματα που πρέπει να απαντήσετε ………………………………………………4
1. Γίνεται επί τόπου έλεγχος – Επιμέτρηση – Ενημέρωση; ……………………5
2. Δίνεται γραπτή αναλυτική προσφορά; …………………………………………….6
3. Είναι πιστοποιημένος – Εγκεκριμένος εφαρμοστής; ……………………….. 7
4. Γνωρίζει καταναλώσεις υλικών; Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
των λύσεων που προτείνει; ……………………………………………………………….8
5. Έχει τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα μέτρησης; ……………………….. 9
6. Έχει κατασκευάσει ιδιωτικά έργα; ………………………………………………..10
7. Έχει κατασκευάσει δημόσια έργα; ………………………………………………… 11
8. Μπορούμε να επισκεφθούμε κάποια από τα έργα; ………………………… 12
9. Έχει ιστοσελίδα στο INTERNET; …………………………………………………… 13
10. Δίνει την καλύτερη σχέση ποιήτητας – τιμής; …………………………….. 14
11. Δίνεται γραπτή εγγύηση μετά το τέλος των εργασιών; ………………. 15
12. Έχει καλή φήμη για τη δουλειά που κάνει; …………………………………. 16
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ………………………………………………………………………. 17
ΕΠΙΛΟΓΟΣ ………………………………………………………………………………………..18
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ………………………………………………….19

Pin It on Pinterest

Share This