Κατά την σκυροδέτηση στη μελέτη συνθέσεως προστέθηκαν χημικά πρόσμικτα (Υπερρευστοποιητές και στεγανοποιητικά μάζας) για την στεγανότητα του σκυροδέματος. Στους αρμούς σκυροδέτησης τοποθετήθηκαν υδροδιογκούμενα κορδόνια. Επισκευάστηκαν φουρκέτες και ατέλειες σκυροδέτησης και εξωτερικά έγινε στεγανοποίηση με ρητινούχο στεγανοποιητικό τσιμεντοειδές επαλειφόμενο. Σε όλα τα κονιάματα μπήκαν ενισχυτικά πρόσφυσης και αύξησης αντοχών.

Pin It on Pinterest

Share This