Μεγάλης κλίμακας εργασίες που περιελάμβαναν κατεδαφίσεις τοιχοποιϊας και χτισίματα νέων χωρισμάτων. Ανακαινίσεις, επιχρίσματα και ελαιοχρωματισμοί νέων χώρων εργασίας. Κατασκευή Νέας Πτέρυγας με βιομηχανικά και εποξειδικά δάπεδα. Αντιδιαβρωτικές επισκευές οπλισμένου σκυροδέματος σε περιοχές οξειδωμένου οπλισμού στη βιομηχανία Ροδόπη Α.Ε.

Pin It on Pinterest

Share This