Τυποποιημένη εφαρμογή στεγανοποίησης όπου έγινε κόψιμο των φουρκετών, διάνοιξη των περιοχών με ατέλειες σκυροδέτησης και στην συνέχεια κλείσιμο και επιπέδωση της επιφάνειας με τσιμεντοειδή επισκευαστικά σκυροδέματος. Τέλος επάλειψη σε δύο στρώσεις τσιμεντοειδούς στεγανοποιητικού επάλειφόμενου.

Pin It on Pinterest

Share This