Υπήρχε μεγάλη απώλεια νερού από ρωγμές στο σκυρόδεμα της δεξαμενής και από τις διαμπερείς σωληνώσεις του αντλιοστασίου. Αφού έγιναν οι επισκευές με τσιμεντοειδή επισκευαστικά υλικά σκυροδέματος, έγινε στεγανοποίηση με το σύστημα Hyperdesmo 2K-W.

Το σύστημα είναι δύο συστατικών και πιστοποιημένο για πόσιμο νερό.

Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

Η ελάχιστη γραπτή εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας που παρέχουμε είναι 10 χρόνια, σε όλες τις στεγανοποιήσεις  που κατασκευάζουμε.

Pin It on Pinterest

Share This