Η στεγανοποίηση έγινε σε μεταλλικά κοντέϊνερ στα οποία εσωτερικά υπήρχε εγκατάσταση ευαίσθητου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η στεγανοποίηση έγινε με το σύστημα Hyperdesmo της εταιρίας Alchimica. Χρησιμοποιήθηκε αγκυρωτικό αστάρι κατάλληλο για μεταλλικές και μη πορώδεις επιφάνειες (Aquadur).

Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

Η ελάχιστη γραπτή εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας που παρέχουμε είναι 10 χρόνια, σε όλες τις στεγανοποιήσεις ταρατσών που κατασκευάζουμε.

Pin It on Pinterest

Share This