Η εφαρμογή έγινε πάνω σε ακρυλική επίστρωση που αστόχησε. Το αστάρι που επιλέχθηκε ήταν το Aquadur το οποίο σταθεροποιεί και απομονώνει το υπόστρωμα. Ο ψεκασμός έγινε με μηχάνημα airless όπου κατασκευάσαμε μια ομοιόμορφη επιφάνεια, άριστη για να συνεχίσουμε την επίπαση με χαλαζιακή άμμο και αλειφατικό βερνίκι PU Finish Matte.

Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

Σε κάθε στεγανοποίηση που κατασκευάζουμε η ελάχιστη διάρκεια ασφαλούς λειτουργίας που εγγυούμαστε είναι 10 χρόνια. ανάλογα με το σύστημα που θα επιλέξει ο πελάτης η εγγύηση μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

Pin It on Pinterest

Share This