Έγινε αποξήλωση κατεστραμμένου ασφαλτόπανου και στη συνέχεια λείανση με μηχανικό τριβείο σκυροδέματος με διαμαντόδισκο. Επιλέχθηκε πολυουρεθανικό αστάρι Universal Primer 2K-4060 λόγω ασφαλτικής προεπάλειψης. Ο ψεκασμός του Hyperdesmo έγινε με airless, προσδίδοντας μεγαλύτερη καλυπτικότητα και πλήρωση μικρορωγμών.

Pin It on Pinterest

Share This