Πάνω σε ακρυλικό στεγανοποιητικό υλικό που αστόχησε, με αποτέλεσμα να τρέχουν νερά μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας του Λυκείου, από τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τα φώτα οροφής, εφαρμόσαμε το Hyperdesmo System. Πρώτα εφαρμόσαμε το αστάρι σταθεροποίησης, ενίσχυσης, αγκύρωσης και απομόνωσης υποστρώματος Aquadur και στη συνέχεια δύο στρώσεις Hyperdesmo με οπλισμό από γεωϋφασμα σε όλους τους αρμούς.

Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

Η ελάχιστη γραπτή εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας που παρέχουμε είναι 10 χρόνια, σε όλες τις στεγανοποιήσεις ταρατσών που κατασκευάζουμε.

Pin It on Pinterest

Share This