Στο υπόγειο του “Οινοποιίο Σγουρίδη” είχε ενσωματωθεί θερμομόνωση κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί το Hyperdesmo PB-2K έπρεπε να απομονωθεί από την εξηλασμένη πολυστερίνη, διότι περιέχει διαλύτες που θα κατέστρεφαν την εξηλασμένη πολυστερίνη. Επιλέχθηκε αστάρωμα της πολυστερίνης με δύο στρώσεις με Aquadur για βελτίωση της πρόσφυσης και απομόνωσης των δύο ανομοιογενών υλικών.

Στην επάλειψη της πρώτης στρώσεις Hyperdesmo PB-2K εμποτίστηκε γεωϋφασμα για οπλισμό και στη συνέχεια έγινε επάλειψη άλλων δύο στρώσεων. Πολύ ισχυρό πιστοποιημένο αντιριζικό σύστημα στεγανοποίησης που μπορεί να κρατήσει στάσιμα νερά.

Pin It on Pinterest

Share This