Τα φρεάτια έχουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κοχλίες και ανεβατόρια για την παραλαβή και τροφοδοσία του εργοστασίου. Αναλάβαμε να στεγανοποιήσουμε φρεάτια 5,50  μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.  Το νερό είχε φτάσει στα 0,30 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους, με αποτέλεσμα όλος ο εξοπλισμός να είναι μέσα στο νερό και να υπάρχει αδυναμία παραλαβής σπόρων και τροφοδοσίας των σιλό επεξεργασίας.

Κρυσταλλικό σύστημα στεγανοποίησης PENETRON

Η λύση δόθηκε με σκυροδέτηση νέων δαπέδων στα φρεάτια (με πρόσμικτο PENETRON ADMIX) σε συνδυασμό με το κρυσταλλικό σύστημα στεγανοποίησης PENETRON που μπορεί να σταματήσει εισερχόμενο νερό σε υπόγειες κατασκευές σκυροδέματος ακόμη και σε 160 μέτρα βάθος.

Pin It on Pinterest

Share This