Στην Βιομηχανική Περιοχή Σαππών Ροδόπης(ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A.) έγινε αρχικά κοπή των φουρκετών με τροχό, στη συνέχεια επισκευή των οπών και των προβληματικών περιοχών σκυροδέτησης με επισκευαστικά σκυροδέματος και τέλος επάλειψη με τσιμεντοειδή στεγανοποιητικό επαλειφόμενο.

Pin It on Pinterest

Share This