Η στεγανοποίηση έγινε κατόπιν μελέτης και εφαρμόστηκε το σύστημα της θερμοσυγκολλούμενης μεμβράνης PVC – Sikaplan – G. Η μεμβράνη είναι οπλισμένη με πολυεστερικό οπλισμό και εφαρμόζεται απαραίτητα με μηχανική στήριξη. Είναι πολύ ισχυρή και μεγάλης διάρκειας ζωής επιλογή. Η μηχανική στήριξη εξασφαλίζει της αντοχή του συστήματος σε μεγάλες ανεμοπιέσεις που θα μπορούσαν να σηκώσουν την μεμβράνη.

Pin It on Pinterest

Share This