Έγιναν αντιδιαβρωτικές επισκευές οπλισμένου σκυροδέματος στα μπαλκόνια όπου είχε εμφανιστεί οξειδωμένος οπλισμός στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης στην Κομοτηνή. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε το πιστοποιημένο για 25 χρόνια σύστημα στεγανοποίησης Hyperdesmo.

Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

Η ελάχιστη γραπτή εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας που παρέχουμε είναι 10 χρόνια, σε όλες τις στεγανοποιήσεις ταρατσών που κατασκευάζουμε.

Pin It on Pinterest

Share This