Στο Κατάστημα Γενικής Κράτησης (Φυλακές) στον Νικηφόρο Δράμας εφαρμόσαμε το σύστημα Hyperdesmo με απόλυτη επιτυχία. Για την αγκύρωση και φράγμα υγρασίας του συστήματος χρησιμοποιήσαμε αστάρι Aquadur ενώ στις ρωγμές και αρμούς την πολυουρεθανική μαστίχη Hyperseal 25LMS.

Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

Σε κάθε στεγανοποίηση που κατασκευάζουμε η ελάχιστη διάρκεια ασφαλούς λειτουργίας που εγγυούμαστε είναι 10 χρόνια. Ανάλογα με το σύστημα που θα επιλέξει ο πελάτης η εγγύηση μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

Εάν έχετε προβλήματα στην ταράτσα σας είτε έχετε κάνει στεγανοποίηση είτε όχι, και θέλετε να σας βοηθήσουμε επικοινωνήστε πατώντας το παρακάτω κουπί.

Pin It on Pinterest

Share This