Λόγω των εκτονώσεων θερμού ατμού η δεξαμενή ακατέργαστου ύδατος ρηγμάτωσε. Η επισκευή εξωτερικά έγινε με διάνοιξη των αρμών πρεσσάρισμα ενέσιμων στεγανοποιητικών ρητινών. Στη συνέχεια εσωτερικά έγινε επισκευή με εποξειδικά επισκευαστικά τριών συστατικών και εποξειδικά χρώματα ειδικών απαιτήσεων σε αντοχές για χημικά και υψηλές θερμοκρασίες.

Pin It on Pinterest

Share This