Στις αποθήκες Κομοτηνής και του δυτικού υπόστεγου στον Συνεταιρισμός Θερμοϋδραυλικών Ροδόπης – ΥΔΡΩ, υπήρχε αστοχία στην κατασκευή των λουκιών από λαμαρίνα. Για στεγανοποίηση και μόνιμη προστασία και κατά των οξειδώσεων επιλέχθηκε το σύστημα Hyperdesmo με το αγκυρωτικό αστάρι Aquadur.

Pin It on Pinterest

Share This