Πάνω σε 1200 τετραγωνικά μέτρα ασφαλτόπανου έγινε στεγανοποίηση με το σύστημα Hyperdesmo της εταιρίας Alchimica.

Τα ασφαλτόπανα είχαν αστοχήσει σε πολλά σημεία με αποτέλεσμα να υπάρχει εισροή νερού. Για περισσότερη ενημέρωση πάνω στη στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα διαβάστε το αντίστοιχο άρθρο μας.

Σε όλες τις ενώσεις του ασφαλτόπανου έγινε ενίσχυση – οπλισμός με γεωϋφασμα, για να αυξηθούν οι αντοχές της στεγανοποίησης σε συστολές διαστολές.

Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

Σε κάθε στεγανοποίηση που κατασκευάζουμε η ελάχιστη διάρκεια ασφαλούς λειτουργίας που εγγυούμαστε είναι 10 χρόνια. Ανάλογα με το σύστημα που θα επιλέξει ο πελάτης η εγγύηση μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

Εάν έχετε προβλήματα στην ταράτσα σας είτε έχετε κάνει στεγανοποίηση είτε όχι, και θέλετε να σας βοηθήσουμε επικοινωνήστε πατώντας το παρακάτω κουπί.

Pin It on Pinterest

Share This