Υπάρχουν,πολλές φορές, σοβαρά προβλήματα εισερχόμενου νερού σε υπόγεια τα οποία επιβάλλεται να λυθούν και μάλιστα οριστικά. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που εργασίες στεγάνωσης επαναλαμβάνονται …

 • Είτε γιατί δεν επιλέχθηκαν τα κατάλληλα υλικά
 • Είτε γιατί το συνεργείο εφαρμογής δεν είχε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για να τα εφαρμόσει σωστά.

Στο συγκεκριμένο έργο χρειάστηκε να γίνει αποξήλωση του δαπέδου που αποτελούνταν από πλακίδια, τσιμεντοκονία, θερμομονωτικές πλάκες, δέντρα, φυτικό χώμα και κατεστραμμένα ασφαλτόπανα, για να μπορέσει να γίνει από την αρχή μια σωστή, αποτελεσματική και μόνιμη στεγανοποίηση. Μετά το τέλος της στεγανοποίησης θα γινόταν ξανά αποκατάσταση όλων των στρώσεων που προαναφέρθηκαν, για την σωστή λειτουργία του ξενοδοχείου και των υπόγειων λειτουργικών χώρων που υπήρχαν από κάτω.

Η λύση που επιλέχθηκε είναι το οπλισμένο, ολοκληρωμένο σύστημα HYPERDESMO PB-2K το οποίο είναι κατάλληλο για :

 • Υπογείων
 • Θεμελίων
 • Γεφυρών
 • Σηράγγων «cut & cover»
 • Αρδευτικών καναλιών
 • Δεξαμενών μη ποσίμου νερού
 • Ανθώνων / ζαρντινιέρων και φυτεμένων
 • Λουτρών, βεραντών και μπαλκονιών (κάτω από πλακίδια)
 • Ασφαλτόπανου

Έχετε νερά σε υπόγεια κατοικία;
Έχετε δεξαμενή που αδειάζει το νερό της;
Έχετε φρεάτιο που παίρνει νερά;

Θέλετε να σας βοηθήσουμε; Επικοινωνήστε και ενημερωθείτε πατώντας το παρακάτω κουπί.

Pin It on Pinterest

Share This