Περιμετρικά του υπογείου, εξωτερικά, έγινε διάνοιξη σε όλες τις φουρκέτες και όπου υπήρχε απόμιξη σκυροδέματος, με μηχανικά μέσα. Επισκευάστηκαν με επισκευαστικό σκυροδέματος και στη συνέχεια εφαρμόστηκε στεγανοποιητικό ασφαλτικό επαλειφόμενο σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής.

Pin It on Pinterest

Share This