Ένας βασικός λόγος που ενδεχομένως έχετε πρόβλημα είναι η έλλειψη ή αστοχία στεγανοποίησης της ταράτσας σας. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα που μπορούν να λειτουργούν συνδυαστικά, όπως στις τοιχοποιίες, στα μπαλκόνια, στα σοβατεπιά, στα υπόγεια, έλλειψη θερμομόνωσης, θερμογέφυρες ή ακόμη και διαρροές υδραυλικών.

Σε ότι έχει να κάνει με την ταράτσα σας μπορεί να έχετε :

  • Μούχλα στο δάπεδο ή στο ταβάνι και να μην γνωρίζετε από πού προέρχεται.
  • Κηλίδα στο ταβάνι. Αυτό είναι περισσότερο εμφανές από πού δημιουργείται. Υπάρχει σοβαρό και προχωρημένο πρόβλημα στη στεγανοποίηση της οροφής.
  • Τρέχουν νερά. Το έχετε αμελήσει πολύ και η κατάσταση θέλει ιδιαίτερη αντιμετώπιση διότι πρέπει απαραίτητα να λυθεί οριστικά για να μην προχωράει το πρόβλημα.

Σε κάθε περίπτωση μην αμελήσετε να ενημερωθείτε τουλάχιστον από έναν ειδικό για το μέγεθος του προβλήματος και για τις συνέπειες σε περίπτωση που αναβάλετε την επισκευή του. Μπορεί να είναι μια μικρή επέμβαση που θα σας γλυτώσει άμεσα από μεγαλύτερες φθορές και πολύ μεγαλύτερα έξοδα.

Καλέστε κάποιον ειδικό που εμπιστεύεστε. Συνήθως είναι δωρεάν. Έτσι θα μπορέσετε να κοστολογήσετε την εργασία που έχετε να αντιμετωπίσετε αλλά και να προλάβετε τα χειρότερα.

Εάν έχετε προβλήματα στεγανοποίησης, και θέλετε να σας βοηθήσουμε επικοινωνήστε πατώντας το παρακάτω κουπί.

Pin It on Pinterest

Share This