Κάθε ποσότητα νερού που εισέρχεται στο σκυρόδεμα του υπογείου, δημιουργεί φθορές στο ίδιο το μπετό αλλά και προβλήματα υγείας στα άτομα που ενδεχομένως ζουν στο περιβάλλον του.

Μεγάλο πρόβλημα που έχετε να αντιμετωπίσετε, εκτός από τα νερά που ενδεχομένως μπαίνουν στο υπόγειό σας, είναι η οξείδωση (σκουριά) του οπλισμού μέσα στο μπετό. Η σκουριά έχει τετραπλάσιο όγκο από το σίδερο με αποτέλεσμα να σπάει το μπετό και να του δημιουργεί φθορές και ρηγματώσεις. Επακόλουθο είναι η μείωση της συνάφειας (πρόσφυσης) του μπετού με τον οπλισμό, μείωση της αντοχής της μάζας του μπετού, δημιουργία ρηγματώσεων και ροή νερού στο υπόγειο.

Παράλληλα με τα προβλήματα της κατασκευής, έρχονται και τα προβλήματα υγείας σε άτομα που διαμένουν ή εργάζονται σε υπόγεια, λόγω μεγάλου ποσοστού σχετικής υγρασίας της ατμόσφαιρας μέσα στο χώρο, και αναπνευστικά προβλήματα λόγω μούχλας.

Κάποιες φορές τα υπόγεια εντέλει, είτε κατοικήσιμα είτε αποθήκες ή δεξαμενές, παραμένουν άδεια και αχρησιμοποίητα λόγω αδυναμίας αντιμετώπισης του νερού που εισρέει ή εκρέει.

Η μόνιμη λύση για το πρόβλημα στεγανοποίησης υπόγειων κατασκευών από σκυρόδεμα είναι το σύστημα PENETRON.

Το σύστημα PENETRON είναι μια μόνιμη εφαρμογή. Ενσωματώνεται στο σκυρόδεμα σχηματίζοντας αδιάλυτους κρυστάλλους στα τριχοειδή, στους πόρους και στις μικρορωγμές στο σκυρόδεμα μέχρι 0,4 mm. Μόλις αυτοί οι κρυσταλλικοί σχηματισμοί αναπτυχθούν στην μάζα του σκυροδέματος θα παραμείνουν εκεί για όλη την διάρκεια ζωής του σκυροδέματος μετατρέποντας το ίδιο το σκυρόδεμα σε υδροφραγές.

Για πιο αναλυτική ενημέρωση στην στεγανοποίηση υπογείων κατεβάστε τον ενημερωτικό οδηγό μας “Ένας οδηγός για την Στεγανοποίηση Υπογείων από Σκυρόδεμα”

Εάν έχετε προβλήματα με νερό στο υπόγειό σας, και θέλετε να σας βοηθήσουμε επικοινωνήστε πατώντας το παρακάτω κουπί.

Pin It on Pinterest

Share This