Η στεγανοποίηση έγινε με το σύστημα Hyperdesmo 2K-W το οποίο είναι πιστοποιημένο για πόσιμο νερό. η κλειστή μοριακή δομή του αποτρέπει την δημιουργία επικαθήσεων πάνω στην μάζα του με αποτέλεσμα, εκτός από την απόλυτη στεγανοποίηση, να χρειάζεται ελάχιστη εργασία καθαρισμού. Ουσιαστικά είναι αυτοκαθαριζόμενο. Το πάχος επικάλυψης είναι περίπου 1,5 cm με αποτέλεσμα να καλύπτει αποτελεσματικά οποιαδήποτε μικρή ρωγμή στην επιφάνεια στεγανοποίησης. Αν και επαλειφόμενο υλικό, είναι δύο συστατικών και καλά είναι να εφαρμόζεται από ειδικευμένο συνεργείο εφαρμογής.

Pin It on Pinterest

Share This