Υγρομόνωση Υδατόπυργου στα Μάγγανα Ξάνθης

Υγρομόνωση Υδατόπυργου στα Μάγγανα Ξάνθης

Η στεγανοποίηση έγινε με το σύστημα Hyperdesmo 2K-W το οποίο είναι πιστοποιημένο για πόσιμο νερό. η κλειστή μοριακή δομή του αποτρέπει την δημιουργία επικαθήσεων πάνω στην μάζα του με αποτέλεσμα, εκτός από την απόλυτη στεγανοποίηση, να χρειάζεται ελάχιστη εργασία...
Στεγάνωση με Hyperdesmo στο Restaurant Ξανθίππη.

Στεγάνωση με Hyperdesmo στο Restaurant Ξανθίππη.

Η εφαρμογή έγινε πάνω σε ακρυλική επίστρωση που αστόχησε. Το αστάρι που επιλέχθηκε ήταν το Aquadur το οποίο σταθεροποιεί και απομονώνει το υπόστρωμα. Ο ψεκασμός έγινε με μηχάνημα airless όπου κατασκευάσαμε μια ομοιόμορφη επιφάνεια, άριστη για να συνεχίσουμε την...
Στεγάνωση Οροφής του Εκκλησιαστικού Λυκείου Ξάνθης.

Στεγάνωση Οροφής του Εκκλησιαστικού Λυκείου Ξάνθης.

Πάνω σε ακρυλικό στεγανοποιητικό υλικό που αστόχησε, με αποτέλεσμα να τρέχουν νερά μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας του Λυκείου, από τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τα φώτα οροφής, εφαρμόσαμε το Hyperdesmo System. Πρώτα εφαρμόσαμε το αστάρι σταθεροποίησης,...
Στεγάνωση Ταράτσας με Hyperdesmo στα Πλαστικά Θράκης

Στεγάνωση Ταράτσας με Hyperdesmo στα Πλαστικά Θράκης

Έγινε αποξήλωση κατεστραμμένου ασφαλτόπανου και στη συνέχεια λείανση με μηχανικό τριβείο σκυροδέματος με διαμαντόδισκο. Επιλέχθηκε πολυουρεθανικό αστάρι Universal Primer 2K-4060 λόγω ασφαλτικής προεπάλειψης. Ο ψεκασμός του Hyperdesmo έγινε με airless, προσδίδοντας...
Στεγανοποίηση με Hyperdesmo PB-2K Υπογείου.

Στεγανοποίηση με Hyperdesmo PB-2K Υπογείου.

Στο υπόγειο του “Οινοποιίο Σγουρίδη” είχε ενσωματωθεί θερμομόνωση κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί το Hyperdesmo PB-2K έπρεπε να απομονωθεί από την εξηλασμένη πολυστερίνη, διότι περιέχει διαλύτες που θα κατέστρεφαν την...
Στεγάνωση Υπόγειων Φρεατίων στην “BIOS Agrosystems”

Στεγάνωση Υπόγειων Φρεατίων στην “BIOS Agrosystems”

Τα φρεάτια έχουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κοχλίες και ανεβατόρια για την παραλαβή και τροφοδοσία του εργοστασίου. Αναλάβαμε να στεγανοποιήσουμε φρεάτια 5,50  μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.  Το νερό είχε φτάσει στα 0,30 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους,...

Pin It on Pinterest